Jóga do hloubky 2021

Pro studenty s hlubším zájmem o tradiční studium jógy, pro učitele a instruktory jógy.
Instruktorský kurz jógy akreditován MŠMT.
 Úvod
 Pro koho je studium určeno?
 Ubytovaní a jídlo
 Cena Kurzu a platební podmínky
 Podrobné smluvní a storno podmínky
 Zaregistrujte se
 Termíny a rozvrh hodin
 Sylabus 1. ročník 
 Sylabus 2. ročník
 Sylabus 3. ročník
 Sylabus 4. ročník 

Jóga do hloubky je roční akreditovaný kurz pro studenty i učitele jógy s hlubším zájmem v tradičních jógových studiích, který certifikuje kohokoliv jako instruktora jógy. Během kurzu se dostanete blíže k sebepoznání, poznání našeho těla, mysli a vidoucího pro rozvinutí nekonfliktní, klidné mysli
a stabilního, zdravého těla. Pro hluboké porozumění a vyučování jógy vhlédnem také do různých aspektů života, anatomie a fyziologie, základní principy fyziky i pochopení, jak adekvátně uspokojit základní životní potřeby jako dýchání, výživu a spánek, což nám pomůže se připravit na vedení lekcí pro různorodé klienty.

Zájemci musí znát a být schopni se intenzivně účastnit výuky a studovat 8 až 10 hodin v sobotu a neděli.

 • Závazný student s vlastní motivací a ochota se učit
 • Závazek po celou dobu kurzu
 • Účast na všech hodinách
 • Základní znalost jógy
 • dosažení věku 18 let
 • ukončené středoškolské vzdělání

Ubytování a jídlo v Hradci Králové 

Studenti, kteří nejsou z Hradce Králové, mohou zdarma přespat ve studiu ve vlastním spacáku. Na podlaze je koberec, sprcha se nachází ve druhém patře. Také mají možnost zaplatit si ubytování v blízkém penzionu Na Statku nebo v nedalekém penzionu U Růže.

Jídlo si každý student zajišťuje sám. K přípravě jídla je možné využít prostornou kuchyňku vybavenou dvěma mikrovlnnými troubami, čtyřplotýnkovou varnou sklokeramickou deskou, rychlovarnou konvicí, dvěma ledničkami a nádobím. Vzhledem k délce obědové pauzy doporučujeme jídlo přivézt již uvařené z domova nebo připravovat na místě, abyste stihli začátek odpoledního bloku.

Platba

Cena kurzu je 15 000 Kč.

Před začátkem kurzu je účastník povinen zaplatit nevratnou zálohu 3 000 Kč na č.ú. 670100-2209804156/6210, jako variabilní symbol uvede své telefonní číslo.

Platbu zbývající částky 12 000 Kč může účastník provést buď v celku najednou, a nebo po osobní domluvě ve splátkách.

Je možné placení ve splátkách?

Splátky zbývajících 12 000 Kč jsou možné po osobní domluvě. Splátky je možné hradit osobně přímo na kurzu či bankovním převodem na účet uvedený výše. V případě platby převodem musí být částka uhrazena nejpozději do 15.dne daného měsíce.

Splátkový kalendář bude následující:

maximálně šest splátek ve výši 2 000 Kč, první v únoru a poslední nejpozději v srpnu 2021.

Platba zálohy (3 000 Kč) do 10.1.2021
1. splátka 2 500 Kč splatná do 15.2.2021
2. splátka 2 000 Kč splatná do 15.3.2021
3. splátka 2 000 Kč splatná do 15.4.2021
4. splátka 2 000 Kč splatná do 15.5.2021
5. splátka 2 000 Kč splatná do 15.6.2021
6. splátka 2 000 Kč splatná do 15.7.2021

Dále existuje i možnost individuální domluvy splátek, vždy ale musí být celý kurz uhrazen nejpozději v srpnu 2021. Účastník hradí částku i v případě nepřítomnosti na výuce. V případě vyloučení z kurzu je účastník povinen uhradit 100% ceny kurzu.

Zkouška

Poplatek za zkoušku je 3 500 Kč.

RYT registrační poplatek : Application Fee 50 $ + roční poplatek za členství 65 $ = Celkem 115 $

Odkaz pro detailní informace zde: https://www.yogaalliance.org

Pravidla kurzu Jóga do hloubky

 • Jakým způsobem můžu kurz zaplatit?
  1. Cena kurzu je 15 000Kč.
  2. Před začátkem kurzu je účastník povinen zaplatit nevratnou zálohu 3 000 Kč na č.ú. 670100-2209804156/6210, jako variabilní symbol uvede své telefonní číslo.
  3. Platbu zbývající částky 12 000Kč může účastník provést buď v celku najednou, a nebo po osobní domluvě ve splátkách.
 • Je možné placení ve splátkách?
  1. Splátky zbývajících 12 000Kč jsou možné po osobní domluvě.
  2. Splátky je možné hradit osobně přímo na kurzu či bankovním převodem na účet uvedený výše.
  3. V případě platby převodem musí být částka uhrazena nejpozději do 15. dne daného měsíce.
  4. Splátkový kalendář bude následující: maximálně sedm splátek, první v únoru a poslední nejpozději v srpnu 2021, z toho šest splátek ve výši  2 000 Kč.
  5. Dále existuje i možnost individuální domluvy splátek, vždy ale musí být celý kurz uhrazen nejpozději v srpnu 2021.
  6. Účastník hradí částku i v případě nepřítomnosti na výuce.
 • Co když se nemůžu dostavit na kurz?
  1. V případě nepřítomnosti na některé z lekcí je účastník povinen se předem omluvit.
  2. Po domluvě s vedoucím kurzu mu bude zaslána audionahrávka a také si může vyzvednout videonahrávku.
  3. Zameškanou látku si musí doma doplnit a také je povinen vypracovat a před zahájením další lekce odevzdat v elektronické podobě dvoustránkovou práci k danému tématu.
 • Co když se chci z kurzu odhlásit?
  1. O odhlášení z kurzu si účastník může zažádat:
  2. v případě vážných zdravotních důvodů doložených lékařskou zprávou
  3. v případě dlouhodobého přestěhování mimo Českou republiku
  4. O schválení žádosti rozhodne komise vyučujících.
  5. Po prvním víkendu je možné se z kurzu odhlásit bez uvedení důvodu, účastník pak není povinen kurz dále hradit. V tomto případě bude účastníkovi účtována pouze záloha 3 000Kč, zaplacená před začátkem kurzu.
 • Pokud mi bude odhlášení schváleno, budou mi vráceny nějaké peníze?
  1. Pokud účastník již zaplatil celou cenu kurzu, bude od plné ceny kurzu odečten registrační poplatek 500Kč a 1800Kč za každý měsíc(kromě červenec a září – kurz se nekona), který do odhlášení proběhl, a rozdíl mu bude vrácen.
  2. Pokud účastník platí postupně ve splátkách, bude moci od odhlášení přestat splácet.
 • Účastník může být z kurzu vyloučen, pokud opakovaně i přes písemné napomenutí:
  1. Nebude dodržovat pravidla kurzu
  2. Bude svým chováním narušovat výuku a znemožňovat studium pro ostatní
  3. Bude svým chováním ohrožovat zdraví ostatních účastníků
 • O vyloučení účastníka z kurzu rozhodne komise vyučujících.
 • I v případě vyloučení z kurzu je účastník povinen uhradit 100% ceny kurzu.

Rozvrh jednotlivých hodin

• Sobota
09:00 – 10:30 – Otázky a odpovědi z minulého víkendu, přednáška – hlavní téma víkendu
10:30 – 10:40 – přestávka
10:40 – 12:00 – přednáška – hlavní téma víkendu
12:00 – 12:30 – Oběd
12:30 – 13:00 – Vedená meditace
13:00 – 14:00 – přednáška – hlavní téma víkendu
14:00 – 14:10 – přestávka
14:10 – 15:20 – přednáška – hlavní téma víkendu
15:30 – 17:30 – Lekce jógy (cvičení)

• Neděle
08:00 – 10:00 – Lekce jógy (cvičení)
10:00 – 10:10 – přestávka
10:10 – 11:20 – přednáška – hlavní téma víkendu
11:20 – 11:30 – přestávka
11:30 – 12:00 – přednáška – hlavní téma víkendu
12:00 – 12:30 – Oběd
12:30 – 12:45 – Vámakukši (Odpočinek)
12:45 – 14:00 – Sanskrit
14:00 – 14:10 – přestávka
14:10 – 15:20 – přednáška – hlavní téma víkendu
15:20 – 15:30 – přestávka
15:30 – 16:30 – Skupinová diskuze

1. víkend 11. a 12. ledna 2020 - Základní princip jógy 
This is a block of text. Double-click this text to edit it.
1. ročník
This is a block of text. Double-click this text to edit it.
3. ročník
4. ročník - termíny a sylabus
info@yogasurya.cz
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram