Kurz Ájurvéda pro všechny

Ročník 2021 / 2022
 Úvod
 Kdo může studovat a jak?
 Ubytovaní a jídlo
 Cena kurzu a platební podmínky
 Podrobné smluvní a storno podmínky
 Zaregistrujte se
 Termíny a rozvrh hodin
 Ájurvéda pro začátečníky
 Diagnostika
 Dravjaguna vidžňána
 Róga a vikrti vidžňána

Úvod

Otázky jako: „Co mám jíst?“, „Jaký je nejzdravější způsob vaření?“ či „Jak se mám vyrovnat se všudypřítomným stresem?“, slýcháváme od našich studentů téměř každý den. Odpovědět na ně není jednoduché, protože neexistuje jeden univerzální recept. Každý člověk má jinou tělesnou konstituci, potřeby, práci, jiný životní styl, žije v určitém klimatickém prostředí a měnících se ročních obdobích. Proto musí neustále přizpůsobovat svá rozhodnutí o tom, co bude jíst a jak bude přistupovat k situacím všedního dne. Každodenní rozhodování vám může usnadnit ájurvéda. Drobné chyby, které opakujeme tisíckrát, nevyhnutelně vedou časem k poškození našeho zdraví. Ájurvéda vede člověka k tomu, aby věděl jak zdravě žít.

Ájurvéda je systematicky pěstované vědění o zdraví člověka, jež od starověku vznikalo na indickém subkontinentu. Byla uznána Světovou zdravotnickou organizací jako jeden z tradičních medicínských systémů, tzv. TM/CAM (Traditional Medicine or Complementary and Alternative Medicine).

V Indii se ájurvédské vědění používá nezávisle anebo ve spolupráci s klasickou západní medicínou. Je to systém, vycházející z určité kulturní tradice, který je univerzálně přenositelný, pokud mu je přesně a do hloubky porozuměno. Proto nabízíme systematické, dlouhodobé studium ájurvédy s kvalitními vyučujícími.

Hlavním přednášejícím a vedoucím celého studia je tradičně i moderně vzdělaný Ajay Bobade, MSc., MA. (Shri. Veda Chaitanya). S ním spolupracují lékaři západní medicíny dlouhodobě studující ájurvédu a další, univerzitně vzdělaní lektoři.

Kdo může studovat a jak?

Studium jsme připravili pro všechny, kteří touží porozumět principům ájurvédy (vysvětlujících jak funguje tělo a mysl v závislosti na našem prostředí, jídle a životosprávě) a díky této tradiční nauce vzít do rukou zodpovědnost za svoje zdraví. A pokud se budete intenzivně věnovat studiu několik let, můžete pomáhat s uzdravováním i ostatním.

Studium je rozloženo do tří úrovní.

 • První úroveň tvoří pouze ročník Ájurvéda pro začátečníky, kde probíráme základní principy a struktury ájurvédy. Je možné absolvovat pouze tento ročník. Navazující ročníky jsou určeny vážnějším zájemcům o studium. 
 • Druhou úroveň tvoří tři ročníky, které je možné studovat v libovolném pořadí, jejich témata jsou: Nidána - diagnostika, Dravjaguna - farmakologie a Róga vidžňána - poznání procesu onemocnění.
 • Třetí úroveň studia se věnuje obsáhlému tématu Kája čikitsá, kde jsou už detailně probírána konkrétní onemocnění.

Každý rok se otevírá Ájurvéda pro začátečníky a jeden ročník z druhé úrovně studia. Ročník Kája čikitsá se otevírá při dostatečném počtu zájemců. Každý ročník zahrnuje jak teoretickou, tak praktickou výuku.

 

Podmínky pro přijetí do kurzů:

 • První úroveň - žádné předchozí znalosti nejsou potřeba, studium je určeno pro všechny
 • Druhá úroveň - absolvování první úrovně u nás, nebo kdekoliv jinde
 • Třetí úroveň - absolvování první a druhé úrovně (všech tří předmětů) u nás, nebo kdekoliv jinde

 

Ubytování a jídlo

Víkendy budou probíhat v ášramu v Hrobičanech (adresa: Hrobičany 10 Sběř, 507 03).

Studentům nabízíme možnost bezplatného noclehu ve vlastním spacáku v jógové hale nebo ve velkém pokoji (v obou místnostech je na podlaze koberec). K dispozici jsou sprchy a sociální zařízení.

V rámci víkendových kurzů vaříme z čerstvých místních surovin obědy a večeře, které jsou našimi studenty velmi oblíbené. Cena za jedno jídlo je 80 Kč (platí se hotově). Snídaně si studenti zajišťují sami. Lednice pro uchování vlastních potravin je k dispozici.

V našem ášramu jíme pouze bezmasé pokrmy, proto prosíme o respektování zákazu uchovávání a přípravy jakýchkoliv masných výrobků.

Do kuchyně je z hygienických důvodů vstup zakázán. Horká a studená voda je k dispozici po celý den.

Cena a podmínky kurzu

Cena za jeden ročník kurzu Ájurvéda pro všechny obsahující 120 vyučovacích hodin po 60 min., je celkem 15 000 Kč splatných na začátku kurzu nebo po domluvě ve splátkách.

Celkovou platbu si můžete rozdělit až na 5 splátek.
Platba zálohy (2 500 Kč) do 15.9.2021
1. splátka 2 500 Kč splatná do 15.10.2021
2. splátka 2 500 Kč splatná do 15.11.2021
3. splátka 2 500 Kč splatná do 15.12.2021
4. splátka 2 500 Kč splatná do 15.1.2022
5. splátka 2 500 Kč splatná do 15.2.2022

Kurzovné se hradí převodem na bankovní účet č. 670100-2209804156/6210 mBank a jako variabilní symbol se uvádí devítimístné telefonní číslo účastníka ve formátu 602123456, které uvedl při registraci. Po domluvě je možná i platba v hotovosti.

I. Platba

 1. Kolik zaplatím za kurz?
  • Cena kurzu stojí je 15 000 Kč (slovy: patnáct tisíc korun českých).
 2. Jakým způsobem mám kurz uhradit?
 3. Před začátkem kurzu je třeba zaplatit poskytovateli zálohu na cenu kurzu ve výši 2 000 Kč (slovy: dva tisíce korun českých) a registrační poplatek ve výši 500  Kč (slovy: pět set korun českých) a to buď hotově v kanceláři poskytovatele nebo bankovním převodem na č.ú. 670100‐2209804156/6210.
  • bankovního převodu je třeba, jako variabilní symboluvést vaše telefonní číslo, shodné s telefonním číslem udaným v registraci. Jen tak může být vaše platba identifikována, jinak může poskytovatel považovat vaši zálohu za neuhrazenou. 
  • Záloha se stává nevratnou zahájením kurzu (okamžikem zahájení první lekce kurzu), i když později smluvní vztah s poskytovatelem zanikl.
  • Zbývající cena kurzu v částce 12 500 Kč (slovy: dvanáct tisíc pět set korun českých) je splatná do 30 dnů ode dne zahájení kurzu, a to za stejných výše uvedených platebních podmínek.
  • Je možné domluvit se s poskytovatelem na prodloužení splatnosti zbývající ceny kurzu. V případě, že poskytovatel schválí výšjednotlivých splátek, jejich splatnost je vždy nejpozději do 15. dne daného měsíce. V případě, že ne poskytovateli uhrazena některá ze splátek řádně a včas, ztra se tato výhoda splátek a v dalším termínu splátky již bude požadováno uhrazení celé zbývající ceny kurzu. I v případě splátkového kalendáře musí být celá cena kurzu poskytovateli uhrazena nejpozději do 15. 02. 2022. 

II. Docházka

 1. Co když se nemůžu dostavit na kurz?
  • V případě nepřítomnosti na některé z lekcí kurzu je třeba omluvit se poskytovateli z výuky předem. 
  • V případě nepřítomnosti na některé z lekcí kurzu je třeba omluvit se poskytovateli z výuky předem. 
  • Zmeškanou látku si musí student samostatně doma doplnit a zároveň na probírané téma v elektronické podobě sepsat písemnou práci v rozsahu neméně tří stran, a tu před zahájením další lekce odevzdat (např. zaslat e-mailem). 
 2. Co když chci svou účast na kurzu ukončit?
  • Účast na kurzu je možné kdykoliv ukončit, ale toto vaše rozhodnutí je třeba dopředu poskytovateli písemně oznámit. Povinnost uhradit cenu kurzu zůstáváPoskytovatel ovšem může z některých důvodů část ceny kurzu vrátit. 
 3. V jakých případech mi můžou být vráceny nějaké peníze?
  • V případě, že poskytovateli podáte písemně žádost o ukončení účasti na kurzu 
   1. z důvodu vážných zdravotních potíží doložených lékařskou zprávou 
   2. z důvodu dlouhodobého odstěhování mimo Českou republiku 
  • O schválení této žádosti do 15 dnů rozhodne komise vyučujících většinou hlasů přítomných a o výsledku budete vyrozuměni.
  • Pokud jste již zaplatili celou cenu kurzu, bude Vám od plné ceny kurzu odečtena jednak částka 500 Kč    (registrační poplatek) a jednak částka 2 000 Kč za každý měsíc, který započal od zahájení kurzu (od října s výjimkou měsíců, kdy se kurz nekoná) do podání žádosti o ukončení účasti na kurzu, a rozdíl Vám bude vrácen.
  • Pokud hradíte zbývající cenu za kurz ve splátkách, budete moci po schválení ukončení účasti na kurzu přestat splácet.
  • Dále můžete ukončit svou účast po první lekci kurzu (v sobotu 2. října 2021 od 9 do 17 hod.) a pak nejste povinni hradit zbývající cenu. V tomto případě nebude účastníkovi vrácena záloha na cenu kurzu ve výši 2 000 Kč ani registrační poplatek ve výši 500 Kč, uhrazené před začátkem kurzu.

III. Certifikace

 1. Je s absolvováním kurzu spojeno získání certifikátu?
  • Účastník kurzu je oprávněn obdržet certifikát po úspěšném ukončení tříletého studia.
  • K získání tohoto certifikátu musíte být osobně přítomni nejméně na 330 hodinách výuky. Na každé z lekcí vám bude zapisována prezence. V případě, že odejdete z hodiny dříve nebo dorazíte později, lekce se vám nebude k získání certifikátu započítávat.

IV. Vyloučení z kurzu

 1. Mohu být z kurzu z nějakého důvodu vyloučen?
  • Můžete být z kurzu poskytovatelem vyloučen, pokud opakovaně i přes jeho písemné napomenutí:
   1. nebudete dodržovat pravidla kurzu
   2. budete svým chováním narušovat výuku a znemožňovat studium ostatním účastníkům
   3. budete svým chováním ohrožovat zdraví ostatních účastníků
  • O Vašem vyloučení z kurzu rozhodne komise vyučujících většinou hlasů přítomných a o výsledku budete vyrozuměni.
  • V případě vyloučení z kurzu jste povinni hradit celou cenu kurzu

Rozvrh hodin

Sobota – 7,5 výukových hodin + 60 min. přestávka

09:00 – 10:30 – Přednáška I
10:30 – 12:00 – Přednáška II
12:00 – 13:00 – Pauza na oběd
13:00 – 14:15 – Přednáška III
14:15 – 15:45 – Přednáška IV
15:45 – 17:30 – Diskuze / Praxe

Neděle – 7,5 výukových hodin + 60 min. přestávka

08:00 – 09:30 – Přednáška I
09:30 – 10:45 – Přednáška II

10:45 – 12:00 – Přednáška III
12:00 – 13:00 – Pauza na oběd
13:00 – 14:30 – Přednáška IV
14:30 – 16:30 – Diskuze / praxe

Termíny 2021 - 2022

1. ročník - 2021/2022

ročník začíná v Hradci Králové, sobota 3. a neděle 4. října 2020

Následující víkendy :

 • sobota 7. a neděle 8listopadu 2020
 • sobota 5. a neděle 6prosince 2020
 • sobota 9. a neděle 10ledna 2021
 • sobota 6. a neděle 7února 2021
 • sobota 6. a neděle 7března 2021
 • sobota 1. a neděle 2května 2021
 • sobota 5. a neděle 6června 2021

2. ročník - 2021/2022

ročník začíná v Hradci Králové, sobota 3. a neděle 4. října 2020

Následující víkendy :

 • sobota 7. a neděle 8listopadu 2020
 • sobota 5. a neděle 6prosince 2020
 • sobota 9. a neděle 10ledna 2021
 • sobota 6. a neděle 7února 2021
 • sobota 6. a neděle 7března 2021
 • sobota 1. a neděle 2května 2021
 • sobota 5. a neděle 6června 2021

Termíny 2021 - 2022

Ájurvéda pro začátečníky - 2021/2022

kurz se koná v ášramu v Hrobičanech v termínech

sobota 2. a neděle 3. října 2021

sobota 6. a neděle 7listopadu 2021
sobota 4. a neděle 5prosince 2021
sobota 8. a neděle 9. ledna 2022
sobota 5. a neděle 6února 2022
sobota 5. a neděle 6března 2022
sobota 2. a neděle 3dubna 2022
sobota 7. a neděle 8května 2022
sobota 4. a neděle 5června 2022

 

 

 

Ájurvédská diagnostika - 2021/2022

kurz se koná v ášramu v Hrobičanech v termínech

sobota 16. a neděle 17. října 2021

sobota 20. a neděle 21listopadu 2021

sobota 18. a neděle 19prosince 2021

sobota 22. a neděle 23ledna 2022
sobota 19. a neděle 20února 2022
sobota 19. a neděle 20března 2022
sobota 30. dubna a neděle 1. května 2022
(výjimečně pátý víkend)
sobota 21. a neděle 22května 2022
sobota 18. a neděle 19června 2022

Termíny 2021 - 2022

1. ročník - 2021/2022

ročník začíná v Hradci Králové, sobota 3. a neděle 4. října 2020

Následující víkendy :

 • sobota 7. a neděle 8listopadu 2020
 • sobota 5. a neděle 6prosince 2020
 • sobota 9. a neděle 10ledna 2021
 • sobota 6. a neděle 7února 2021
 • sobota 6. a neděle 7března 2021
 • sobota 1. a neděle 2května 2021
 • sobota 5. a neděle 6června 2021

2. ročník - 2021/2022

ročník začíná v Hradci Králové, sobota 3. a neděle 4. října 2020

Následující víkendy :

 • sobota 7. a neděle 8listopadu 2020
 • sobota 5. a neděle 6prosince 2020
 • sobota 9. a neděle 10ledna 2021
 • sobota 6. a neděle 7února 2021
 • sobota 6. a neděle 7března 2021
 • sobota 1. a neděle 2května 2021
 • sobota 5. a neděle 6června 2021

Ájurvéda pro začátečníky - 2021/2022

Teoretická část:

 • Historie ájurvédy
  • Védské období
  • Období rozšíření buddhismu
  • Muslimská invaze
  • Anglická okupace
  • Období Indické republiky
  • Globalizace a rozmach
 • Úvod do ájurvédy
  • Přirozené principy
  • Pradžňáparádha
  • Cíle ájurvédy
  • Základní principy ájurvédy
 • Paňčamahábhúta (pět prvků)
  • Úvod do paňčamahábhúta
  • Vznik pěti prvků
  • Prostor
  • Vzduch
  • Oheň
  • Voda
  • Země
  • Grosifikace prvků
 • Triguna
  • Úvod do triguna
  • Princip mikrokosmos/makrokosmos
  • Satva guna
  • Radžo guna
  • Tamo guna
  • Guny a jejich vliv na emoce
  • Kastovní systém
  • Typy psychické konstituce
  • Jídlo a guny
  • Význam gun v běžném životě
 • Dvacet kvalit
  • Úvod do dvaceti kvalit
  • Vliv dvaceti kvalit na dóši
  • Vliv dvaceti kvalit na agni
  • Vliv dvaceti kvalit na tělo a psychiku
  • Kvality a materiály
 • Tridóša
  • Úvod do dóš
  • Váta
   • Úvod
   • Prána váju
   • Udána váju
   • Samána váju
   • Apána váju
   • Vjána váju
  • Pitta
   • Úvod
   • Páčaka pitta
   • Raňdžaka pitta
   • Sádhaka pitta
   • Álóčaka pitta,
   • Bhrádžaka pitta
  • Kapha
   • Úvod
   • Klédaka kapha
   • Avalambaka kapha
   • Tarpaka kapha
   • Bódhaka kapha
   • Šléšaka kapha
 • Mysl
  • Úvod do mysli
  • Procesová analýza
  • Komponenty mysli
  • Příjem a uložení informací v mysli
  • Ukládání a vyvolávání myšlenek z paměti
 • Agni (oheň)
  • Úvod do agni
  • Role ohně v trávení
  • Změny agni během procesu vaření
  • Funkce ohně
  • Agni a tridóša
  • Agni a mahábhúty
  • Čtyři typy agni
  • Čtyřicet typů agni
 • Dhátu (tělesné tkáně)
  • Úvod do dhátu
  • Rasa dhátu
  • Rakta dhátu
  • Mámsa dhátu
  • Méda dhátu
  • Asthi dhátu
  • Madždžá dhátu
  • Šukra a ártava dhátu
 • Rasa (chutě)
  • Úvod do rasa
  • Šest chutí
   • Madhura rasa (sladká)
   • Amla rasa (kyselá)
   • Lavana rasa (slaná)
   • Katu rasa (pálivá)
   • Tikta rasa (hořká)
   • Kašája rasa (svíravá)
  • Chuťové touhy
  • Vírja, vipáka, prabháva
 • Trávení
  • Úvod do trávení
  • Šest fází trávení
  • Trávení z hlediska prvků
 • Svasthavrtta (poznání o zdravém životě)
  • Definice svasthavrtta
  • Denní režim
  • Noční režim
  • Sezónní režim
  • Végaródha
 • Áhára a anupána (jídlo a pití vhodné k jídlu)
  • Pravidla výživy a jídla
  • Procesy přípravy jídla a jejich vliv na dóši
  • Anupána - typy
  • Anupána jako řešení
  • Voda
  • Mléko
  • Ghee
  • Olej

Praktická část:

 • Nádí parikšá (pulzní diagnostika)
 • Marma
 • Snéhana (ájurvédská masáž)
 • Vaření podle podle ájurvédských principů

Ájurvédská diagnostika - 2021/2022

Teoretická část:

 • Koncept diagnostiky
 • Různé diagnostické metody (jazyk, kůže, tekutiny...)
 • Lakšana šástra
 • Diagnostika jednotlivých dóš
 • Púrvarúpa, rúpa, vjakti
 • Diagnostika jednotlivých dhátu
 • Agni paríkšá
 • Integrovaná diagnostika různých základních struktur
 • Hledání příčin - hétu
 • Terapeutický plán
 • Marma čikitsá - diagnostika a terapie pomocí jednotlivých důležitých bodů

Praktická část:

Praxe navazující na témata teoretické části.

 Dravjaguna vidžňána - 2022/2023

Teoretická část:

 • Úvod do dravjaguna
 • Kategorizace materiálů - kárana a kárja
 • Charakteristika jednotlivých materiálů
  • Vlastnosti materiálu
  • Funkce materiálu
  • Využití při léčbě
 • Jídlo, jed a medicína
 • Prabháva
 • Dravja karma 
 • Karma - základní typologie materiálů
 • Mahákašája - kategorizace karma podle Čaraka

Praktická část:

Výroba domácích medicín:

 • Čurna na kašel
 • Čurna na hubnutí
 • Čurna na trávení
 • Kváth na úlevu od bolesti
 • Mast s kafrem na popraskanou kůži
 • Terapeutické oleje

 Róga a vikrti vidžňána - 2023/2024

 Teoretická část:

 • Sróty
 • Ódžas, tédžas, prána
 • Nidánapančakam
  • Hétu
  • Púrvarúpa
  • Rúpa
  • Upašaja
  • Samprápti (6 fází)
 • Vjádhi vičára
 • Vjádhi márga
 • Dóša gati
 • Ašta vjádhi
 • Sádhjasádhjatvam
 • Upadrava
 • Arištavičára
 • Vjádhikšamatvam
 • Džanapadódhvamsa (epidemiologie)

Praktická část:

Ájurvédské procedury

 • Abhjanga
 • Basti
 • Paňčakarma procedury

Kaja čikitsá - 2021/2022

1. víkend (říjen)

Sobota:

Úvod do kája čikitsá, historie

Text: Základní seznámení s interní medicínou z pohledu ájurvedy a zmapování historických počátků

Neděle:

Mano-daihika-prakrti vidžňána, čikitsá-paribháša, čikitsá-prakára

Text: Vysvětlení procesu vzniku daného prakrti mysli i těla, lékařská terminologie a druhy ájurvedského lékařství

 

2. víkend (listopad)

Sobota:

Roga vidžňána

Text: Charakteristika a poznání nemoci podle ájurvedy a diagnostické postupy

Neděle:

Došá-vrttatvam

Text:

 

3. víkend (leden)

Sobota:

Doša-dhátu-mala vikrti

Text:

Neděle:

Súkšma-džíva vidžňána

Text: Mikrobiologie v ájurvedě

 

4. víkend (únor)

Sobota:

Čikitsá-padhati, rúgna-patraka

Text:  Ájurvedská lékařská praxe, zápis do chorobopisu

Neděle:

Bala-sátmja-indríja-sára parikšá, srota parikšana

Text: Charakteristika dalších vyšetřovacích postupů z pohledu síly, tolerance, smyslů a esence a vyšetření tělesných drah

 

5. víkend (březen)

Sobota:

Mano-vjádhi, anuvámšika vjádhi

Text: Náhled do psychických a dědičných onemocnění podle ájurvedy

Neděle:

Antahasrávi granthi vikára

Text: Onemocnění způsobená špatnou funkcí žláz s vnitřní sekrecí - endokrinologie

 

6. víkend (duben)

Sobota:

Ájurvedské pančakarmy, púrva karma

Text: Studium pěti ájurvedských očistných metod používaných jako samostatná léčba nebo jako příprava na hlavní terapii. Seznámení s procedurami, které předcházejí pančakarmě.

Neděle:

Pradhána karma, paščátkarma

Text: Popis hlavních terapeutických procedur a následných zklidňujících metod prováděných na závěr celkové léčby po hlavních terapiích

 

7. víkend (květen)

Sobota:

Rasájana-čikitsá, vádžikaranam

Text: Náhled do dalších odvětví ájurvedského lékařství na podporu síly a zdraví. Rasájana-čikitsá - terapie na podporu dlouhověkosti, bojující proti stárnutí, vádžikaranam - terapie na podporu správných sexuálních funkcí

Neděle:

Pathja-apathja vičára

Text: Pathya-apathya jako účinné ájurvedské nástroje pro diagnostiku a zvládání nemocí. Postupy přinášející úlevu anebo zhoršení stavu.

 

8. víkend (červen)

Sobota:

Q&A, test

Text: Zodpovězení dotazů k minulému víkendu anebo těch, na které je dosud nedostalo. Krátký opakovací test jako rekapitulace všech probraných témat

Neděle:

Opakování a rozloučení – hodnocení a zpětná vazba, plán na další ročník

Text: Společná kontrola testů a doplnění nejasností. Hodnocení průběhu celého ročníku a zpětná vazba studentů. Plán na další ročník kurzu ájurvedy.

info@yogasurya.cz
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram