Kurz ájurvédy pro začatečniky

1. a 2. ročník 2020 / 2021
 Úvod
 Pro koho je studium určeno?
 Ubytovaní a jídlo
 Cena Kurzu a platební podmínky
 Podrobné smluvní a storno podmínky
 Zaregistrujte se
 Termíny a rozvrh hodin
 Sylabus 1. ročník 
 Sylabus 2. ročník
 Sylabus 3. ročník
 Sylabus 4. ročník 

Úvod: Nabízíme systematické studium ájurvédy se špičkovými přednášejícími.

Otázky jako: „Co mám jíst?“, „Jaký je nejzdravější způsob vaření?“ či „Jak se mám vyrovnat se všudypřítomným stresem?“, slýcháváme od našich studentů téměř každý den. Odpovědět na ně není jednoduché, protože neexistuje jeden univerzální recept. Každý člověk má jinou tělesnou konstituci, potřeby, práci, jiný životní styl, žije v určitém klimatickém prostředí a měnících se ročních obdobích. Proto musí neustále přizpůsobovat svá rozhodnutí o tom, co bude jíst a jak bude přistupovat k situacím všedního dne. Každodenní rozhodování vám může usnadnit ájurvéda. Drobné chyby, které opakujeme tisíckrát, nevyhnutelně vedou časem k poškození našeho zdraví. Ájurvéda vede člověka k tomu, aby věděl jak zdravě žít.

Ájurvéda je systematicky pěstované vědění o zdraví člověka, jež od starověku vznikalo na indickém subkontinentu. Byla uznána Světovou zdravotnickou organizací jako jeden z tradičních medicínských systémů, tzv. TM/CAM (Traditional Medicine or Complementary and Alternative Medicine).

V Indii se ájurvédské vědění používá nezávisle anebo ve spolupráci s klasickou západní medicínou. Je to systém, vycházející z určité kulturní tradice, který je univerzálně přenositelný, pokud mu je přesně a do hloubky porozuměno. Pochopitelně je proto zásadní kvalita vyučujících. Nabízíme systematické, dlouhodobé studium ájurvédy se špičkovými vyučujícími.

Hlavním přednášejícím a vedoucím celého studia je tradičně i moderně vzdělaný indický učenec, Shri. Veda Chaitanya Ajay Bobade, MSc., MA. Spolupracují lékaři západní medicíny dlouhodobě studující ájurvédu a další, univerzitně vzdělaní lektoři.

Žádné předchozí znalosti nejsou nutné. Studium jsme připravili pro Vás všechny, kteří toužíte porozumět principům ájurvédy (vysvětlujících jak funguje tělo a mysl v závislosti na vnějších podmínkách) a díky této tradiční nauce vzít do rukou zodpovědnost za svoje zdraví. Navíc, pokud se budete věnovat několikaletému intenzivnímu studiu, můžete pomáhat s uzdravováním i ostatním.

Studium je rozloženo do tří ročníků, je však možné absolvovat pouze první ročník. Navazující dva ročníky jsou určeny vážným zájemcům o studium. Každý ročník zahrnuje jak teoretickou, tak praktickou výuku.

Výuka bude probíhat od října do června vždy jeden víkend v měsíci.

Ubytování a jídlo v Hradci Králové 

Studenti, kteří nejsou z Hradce Králové, mohou zdarma přespat ve studiu ve vlastním spacáku. Na podlaze je koberec, sprcha se nachází ve druhém patře. Také mají možnost zaplatit si ubytování v blízkém penzionu Na Statku nebo v nedalekém penzionu U Růže.

Jídlo si každý student zajišťuje sám. K přípravě jídla je možné využít prostornou kuchyňku vybavenou dvěma mikrovlnnými troubami, čtyřplotýnkovou varnou sklokeramickou deskou, rychlovarnou konvicí, dvěma ledničkami a nádobím. Vzhledem k délce obědové pauzy doporučujeme jídlo přivézt již uvařené z domova nebo připravovat na místě, abyste stihli začátek odpoledního bloku.

Cena a podmínky kurzu

Cena za kurz Ájurvéda 1. ročník obsahující 120 vyučovacích hodin po 60 min. je celkem 15000 Kč splatných na začátku kurzu nebo po domluvě ve splátkách.

Celkovou platbu si můžete rozdělit až na 5 splátek.
Platba zálohy (2 500 Kč) do 30.9.2020
1. splátka 2 500 Kč splatná do 15.10.2020
2. splátka 2 500 Kč splatná do 15.11.2020
3. splátka 2 500 Kč splatná do 15.12.2020
4. splátka 2 500 Kč splatná do 15.1.2021
5. splátka 2 500 Kč splatná do 15.2.2021

Kurzovné se hradí převodem na bankovní účet č. 670100-2209804156/6210 mBank a jako variabilní symbol se uvádí devítimístné telefonní číslo účastníka ve formátu 602123456, které uvedl při registraci. Po domluvě je možná i platba v hotovosti.

Cena za Kurz Ájurvéda 2. ročník a Ájurvéda 3. ročník je stejná jako u kurzu Ájurvéda 1. ročník.

I. Platba

 1. Kolik zaplatím za kurz?
  • Cena kurzu stojí celkově 15.000,‐ Kč (slovy: patnáct tisíc korun českých).
 2. Jakým způsobem mám kurz uhradit?
 3. Před začátkem kurzu musíte zaplatit poskytovateli zálohu na cenu kurzu v částce 2.000,‐ Kč (slovy: dva tisíce korun českých) a registrační poplatek v částce 500,‐ Kč (slovy: pět set korun českých) a to buď hotově v kanceláři poskytovatele nebo bankovním převodem na č.ú. 670100‐2209804156/6210.
  • Musíte při bankovním převodu uvést jako variabilní symbol své telefonní číslo, aby mohla být Vaše platba poskytovatelem identifikována, jinak může být Vaše záloha považována poskytovatelem za neuhrazenou.
  • Záloha se stává nevratnou zahájením kurzu (okamžikem zahájení první lekce kurzu), i když později smluvní vztah s poskytovatelem
  • Zbývající cena kurzu v částce 12.500,‐ Kč (slovy: dvanáct tisíc pět set korun českých) je splatná do 30 dnů ode dne zahájení kurzu, a to za stejných platebních podmínek jako je uvedeno výše.
  • Můžete se domluvit s poskytovatelem na prodloužení splatnosti zbývající ceny kurzu. V takovém případě Vám poskytovatel schválí výši jednotlivých splátek, které budete hradit vždy nejpozději do 15. dne daného měsíce. V případě, že neuhradíte poskytovateli některou ze splátek řádně a včas, ztratíte tuto výhodu splátek a v dalším termínu splátky již budete muset uhradit celou zbývající cenu kurzu. I v případě splátkového kalendáře musíte uhradit poskytovateli cenu kurzu nejpozději do 15. 02. 2021

II. Docházka

 1. Co když se nemůžu dostavit na kurz?
  • V případě nepřítomnosti na některé z lekcí kurzu se musíte předem poskytovateli omluvit z výuky.
  • Po dohodě s poskytovatelem Vám může být zaslána audionahrávka či si budete moci vyzvednout videonahrávku ze zmeškané výuky.
  • Zmeškanou výuku si musíte samostatně doma doplnit a také vypracovat. Před zahájením další lekce bude po Vás požadována práce k danému tématu v elektronické podobě, a to v rozsahu nejméně tři stran.
 2. Co když chci svou účast na kurzu ukončit?
  • Můžete svou účast na kurzu kdykoliv ukončit, ale toto Vaše rozhodnutí je třeba dopředu poskytovateli oznámit. Zůstává Vám povinnost uhradit cenu kurzu. Z některých důvodů může ovšem poskytovatel částečně cenu kurzu vrátit.
 3. V jakých případech mi můžou být vráceny nějaké peníze?
  • V případě, že podáte u poskytovatele písemně žádost o ukončení účasti na kurzu
   1. z důvodu vážných zdravotních potíží doložených lékařskou zprávou
   2. z důvodu dlouhodobého odstěhování mimo Českou republiku
  • O schválení této žádosti do 15 dnů rozhodne komise vyučujících většinou hlasů přítomných a o výsledku budete vyrozuměni.
 4. Pokud jste již zaplatili celou cenu kurzu, bude Vám od plné ceny kurzu odečtena jednak částka 500,‐ Kč (Registrační poplatek) a jednak částka 2.000,‐ Kč za každý měsíc, který započal od zahájení kurzu (od října s výjimkou prosinci, kdy se kurz nekoná) do podání žádosti o ukončení účasti na kurzu, a rozdíl Vám bude vrácen.
 5. Pokud hradíte zbývající cenu za kurz ve splátkách, budete moci po schválení ukončení účasti na kurzu přestat splácet.
 6. Dále můžete ukončit svou účast po první lekci kurzu (v sobotu 05. října 2020 od 09. do 17. hod.) a nejste povinni hradit zbývající cenu V tomto případě nebude účastníkovi vrácena záloha na cenu kurzu v částce 2.000,‐ Kč, uhrazená před začátkem kurzu.

III. Certifikace

 1. Je s absolvováním kurzu spojeno získání certifikátu?
  1. Účastník kurzu je oprávněn obdržet certifikát po úspěšném ukončení tříletého studia.
  2. K získání tohoto certifikátu musíte být osobně přítomni nejméně na 330 hodinách výuky. Na každé z lekcí Vám bude zapisována prezence. V případě, že odejdete z hodiny dříve nebo dorazíte později, lekce se Vám nebude k získání certifikátu započítávat.

IV. Vyloučení z kurzu

 1. Mohu být z kurzu z nějakého důvodu vyloučen?
  • Můžete být z kurzu poskytovatelem vyloučen, pokud opakovaně i přes jeho písemné napomenutí:
   1. nebudete dodržovat pravidla kurzu
   2. budete svým chováním narušovat výuku a znemožňovat studium pro ostatní účastníky
   3. budete svým chováním ohrožovat zdraví ostatních účastníků
  • O Vašem vyloučení z kurzu rozhodne komise vyučujících většinou hlasů přítomných a o výsledku budete vyrozuměni.
  • V případě vyloučení z kurzu jste povinni uhradit celou cenu

Rozvrh hodin

Neděle – 7 výukových hodin + 75 min. přestávka

 • 08.00 – 10.00 – Přednáška I
 • 10.15 – 12.15 – Přednáška II
 • 12.15 – 13.00 – Přestávka na oběd
 • 13.00 – 15.00 – Přednáška III
 • 15.00 – 16.00 – Praktická výuka

Sobota – 8 výukových hodin + 75 min. přestávka

 • 08.30 – 10.30 – Přednáška I
 • 10.45 – 12.45 – Přednáška II
 • 12.45 – 13.30 – Přestávka na oběd
 • 13.30 – 15.30 – Přednáška III
 • 15.45 – 17.30 – Přednáška IV / Praktická výuka
Pokud se student nebude moci zúčastnit některé z lekcí a omluví se dopředu, dostane nahrávku z dané lekce, aby si mohl látku doplnit. Ve zcela výjimečných případech bude také možné účastnit se kurzu přes skype.

Termíny 2020 - 2021

1. ročník - 2020/2021

ročník začíná v Hradci Králové, sobota 3. a neděle 4. října 2020

Následující víkendy :

 • sobota 7. a neděle 8listopadu 2020
 • sobota 5. a neděle 6prosince 2020
 • sobota 9. a neděle 10ledna 2021
 • sobota 6. a neděle 7února 2021
 • sobota 6. a neděle 7března 2021
 • sobota 1. a neděle 2května 2021
 • sobota 5. a neděle 6června 2021

2. ročník - 2020/2021

ročník začíná v Hradci Králové, sobota 17. a neděle 18. října 2020

Následující víkendy :

 • sobota 21. a neděle 22listopadu 2020
 • sobota 16. a neděle 17ledna 2021
 • sobota 20. a neděle 21února 2021
 • sobota 20. a neděle 21března 2021
 • sobota 17. a neděle 18dubna 2021
 • sobota 15. a neděle 16května 2021
 • sobota 19. a neděle 20června 2021

Termíny 2021 - 2022

1. ročník - 2021/2022

ročník začíná v Hradci Králové, sobota 3. a neděle 4. října 2020

Následující víkendy :

 • sobota 7. a neděle 8listopadu 2020
 • sobota 5. a neděle 6prosince 2020
 • sobota 9. a neděle 10ledna 2021
 • sobota 6. a neděle 7února 2021
 • sobota 6. a neděle 7března 2021
 • sobota 1. a neděle 2května 2021
 • sobota 5. a neděle 6června 2021

2. ročník - 2021/2022

ročník začíná v Hradci Králové, sobota 3. a neděle 4. října 2020

Následující víkendy :

 • sobota 7. a neděle 8listopadu 2020
 • sobota 5. a neděle 6prosince 2020
 • sobota 9. a neděle 10ledna 2021
 • sobota 6. a neděle 7února 2021
 • sobota 6. a neděle 7března 2021
 • sobota 1. a neděle 2května 2021
 • sobota 5. a neděle 6června 2021
1. víkend 11. a 12. ledna 2020 - Základní princip jógy 
This is a block of text. Double-click this text to edit it.
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník - termíny a sylabus
info@yogasurya.cz
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram