Jóga do hloubky 2023

Pro studenty s hlubším zájmem o tradiční studium jógy, pro učitele a instruktory jógy
Instruktorský kurz jógy akreditován MŠMT a RYT 200 od Yoga Alliance
 Úvod
 Pro koho je studium určeno?
 Ubytovaní a jídlo
 Cena Kurzu a platební podmínky
 Podrobné smluvní a storno podmínky
 Zaregistrujte se
 Termíny a rozvrh hodin
 Sylabus 1. ročník 
 Sylabus 2. ročník
 Sylabus 3. ročník
 Sylabus 4. ročník 

Úvod

Jóga do hloubky jeroční akreditovaný kurz pro studenty a učitele jógy s hlubším zájmem o studium tradiční jógy. Během kurzu se dostanete blíže k sebepoznání, poznání svého těla, mysli a vědomí pro rozvinutí nekonfliktní, klidné mysli a stabilního, zdravého těla. Abyste mohli józe hluboce porozumět a pak ji dobře učit, je třeba nahlédnout také do různých aspektů života, anatomie a fyziologie, ale i do základních principů fyziky, a správně pochopit, jak adekvátně uspokojovat základní životní potřeby, jako je dýchání, vyživování a spánek. To vše vám pomůže připravit se na vedení lekcí jógy pro nejrůznější klienty. 

Pro koho je studium určeno?

Pro všechny, kteří jsou schopni intenzivně se účastnit výuky a studovat 8 až 10 hodin v sobotu a v neděli. 

Předpoklady studenta:

 • Vlastní motivace a ochota se učit
 • Základní znalost jógy je vítána, ale není podmínkou
 • Dosažení věku 18 let

Ubytování a jídlo

Víkendy budou probíhat v ášramu v Hrobičanech (adresa: Hrobičany 10, Sběř, 507 03).

Studentům nabízíme možnost bezplatného noclehu ve vlastním spacáku v jógové hale nebo ve velkém pokoji (v obou místnostech je na podlaze koberec). K dispozici jsou sprchy a sociální zařízení.

V rámci víkendových kurzů vaříme z čerstvých místních surovin obědy a večeře, které jsou našimi studenty velmi oblíbené. Cena za jedno jídlo je 100 Kč (platí se hotově). Snídaně si studenti zajišťují sami. Lednice pro uchování vlastních potravin je k dispozici.

V našem ášramu jíme pouze bezmasé pokrmy, proto prosíme o respektování zákazu uchovávání a přípravy jakýchkoliv masných výrobků.

Do kuchyně je z hygienických důvodů vstup zakázán. Horká a studená voda je k dispozici po celý den.

Platba

Pro nové studenty je cena kurzu 17 500 Kč (150 hodin výuky). Pro studenty, kteří ve studiu pokračují do dalších ročníků je cena snížena o 1750 Kč (téma prvního víkendu se každý rok opakuje, účast pro pokračující studenty tedy není povinná).

Před začátkem kurzu je účastník povinen zaplatit nevratnou zálohu a registrační poplatek, celkem ve výši 4 000 Kč na č.ú. 2801705464 / 2010 Fio Banka (IBAN : CZ6720100000002801705464 BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX), jako variabilní symbol uvede své telefonní číslo.

Platbu zbývající částky 13 500 Kč může účastník provést buď najednou, a nebo po osobní domluvě ve splátkách.

Je možné placení ve splátkách?

Ano. Zbývající částku 13 500 Kč je možné po osobní domluvě rozdělit na splátky, které se hradí buď hotově přímo na kurzua nebo bankovním převodem na výše uvedený účet. V případě platby převodem musí být splátka uhrazena nejpozději do 15. dne daného měsíce. 

Splátkový kalendář bude následující:

maximálně šest splátek ve výši 2 250 Kč, první v lednu a poslední nejpozději 15. července 2023.

Záloha a registrační poplatek ve výši 4 000 Kč splatné do 19.12.2022

1. splátka 2 250 Kč splatná do 15.2.2023

2. splátka 2 250 Kč splatná do 15.3.2023

3. splátka 2 250 Kč splatná do 15.4.2023

4. splátka 2 250 Kč splatná do 15.5.2023

5. splátka 2 250 Kč splatná do 15.6.2023

6. splátka 2 250 Kč splatná do 15.7.2023

Individuálně je možné domluvit jinou výši či intervaly splátek, než je uvedeno ve splátkovém kalendáři, vždy však musí být celý kurz uhrazen nejpozději 15. července 2022. Účastník hradí částku i v případě nepřítomnosti na výuce. Pokud je účastník vyloučen z kurzu, je i nadále povinen uhradit 100% ceny kurzu. 

Zkouška

Poplatek za zkoušku je 3 500 Kč.

RYT registrační poplatek : Application Fee 50 $ + roční poplatek za členství 65 $ = Celkem 115 $

Odkaz pro detailní informace zde: https://www.yogaalliance.org

Pravidla kurzu Jóga do hloubky

 • Jakým způsobem můžu kurz zaplatit?
  1. Cena kurzu je 17 500 Kč.
  2. Před začátkem kurzu je účastník povinen zaplatit nevratnou zálohu ve výši 3 500 Kč a registrační poplatek ve výši 500 Kč na č. ú. 2801705464 / 2010 Fio Banka, jako variabilní symbol uvede své telefonní číslo.
  3. Platbu zbývající částky 13 500 Kč může účastník provést buď v celku najednou, a nebo po osobní domluvě ve splátkách.
 • Je možné placení ve splátkách?
  1. Úhrada zbývajících 13 500 Kč je možná po osobní domluvě ve splátkách.
  2. Splátky je možné hradit hotově přímo na kurzu či bankovním převodem na účet uvedený výše.
  3. V případě platby převodem musí být splátka uhrazena nejpozději do 15. dne daného měsíce.
  4. Splátkový kalendář: záloha a registrační poplatek ve výši 4 000 Kč (3 500 Kč + 500 Kč) do 19. prosince 2021 a maximálně šest splátek ve výši 2 250 Kč, první do 15. února a poslední nejpozději do 15. července 2023.
  5. Individuálně je možné domluvit jinou výši či intervaly splátek, než je uvedeno ve splátkovém kalendáři, vždy však musí být celý kurz uhrazen nejpozději 15. července 2023.
  6. Účastník hradí částku i v případě nepřítomnosti na výuce.
 • Co když se nemůžu dostavit na kurz?
   1. V případě nepřítomnosti na některé z lekcí je třeba omluvit se poskytovateli z výuky předem.
   2. Všechny víkendové přednášky bude mít účastník k dispozici ve formě audio a video nahrávek na svém účtu na studentském portálu. 
   3. Zmeškanou látku si musí student samostatně doma doplnit a zároveň na probírané téma v elektronické podobě sepsat písemnou práci v rozsahu nejméně tří stran, a tu před zahájením další lekce odevzdat (např. zaslat e-mailem).
 • Co když se chci z kurzu odhlásit?
  1. O odhlášení z kurzu si účastník může písemně zažádat:
   • v případě vážných zdravotních důvodů doložených lékařskou zprávou 
   • v případě dlouhodobého přestěhování mimo Českou republiku 
  2. O schválení žádosti rozhodne komise vyučujících.
  3. Po prvním dni je možné se z kurzu odhlásit bez uvedení důvodu, účastník pak není povinen kurz dále hradit. V tomto případě bude účastníkovi účtována pouze záloha a registrační poplatek, celkem ve výši 4 000 Kč, zaplacené před začátkem kurzu.
 • Pokud mi bude odhlášení schváleno, budou mi vráceny nějaké peníze?
  1. Pokud účastník již zaplatil celou cenu kurzu, bude od plné ceny kurzu odečten registrační poplatek 500 Kč a 1 800 Kč za každý měsíc (kromě měsíců, kdy se kurz nekoná), který do odhlášení proběhl, a rozdíl mu bude vrácen.
  2. Pokud účastník platí postupně ve splátkách, bude moci od odhlášení přestat splácet.
 • Mohu být z kurzu z nějakého důvodu vyloučen?
  1. Můžete být z kurzu poskytovatelem vyloučen, pokud opakovaně i přes jeho písemné napomenutí:
   • nebudete dodržovat pravidla kurzu 
   • budete svým chováním narušovat výuku a znemožňovat studium ostatním účastníkům 
   • budete svým chováním ohrožovat zdraví ostatních účastníků 
  2. O vašem vyloučení z kurzu rozhodne komise vyučujících většinou hlasů přítomných a o výsledku budete vyrozuměni. 
  3. V případě vyloučení z kurzu jste povinni hradit celou cenu kurzu 

Rozvrh jednotlivých hodin

• Sobota
09:00 – 10:30 – otázky a odpovědi z minulého víkendu, přednáška – hlavní téma víkendu
10:30 – 10:40 – přestávka
10:40 – 12:00 – přednáška – hlavní téma víkendu
12:00 – 12:30 – oběd
12:30 – 13:00 – vedená meditace
13:00 – 14:00 – přednáška – hlavní téma víkendu
14:00 – 14:10 – přestávka
14:10 – 15:20 – přednáška – hlavní téma víkendu
15:30 – 17:30 – lekce jógy (cvičení)

• Neděle
08:00 – 10:00 – lekce jógy (cvičení)
10:00 – 10:10 – přestávka
10:10 – 11:20 – přednáška – hlavní téma víkendu
11:20 – 11:30 – přestávka
11:30 – 12:00 – přednáška – hlavní téma víkendu
12:00 – 12:30 – oběd
12:30 – 12:45 – vámakukši (Odpočinek)
12:45 – 14:00 – sanskrit
14:00 – 14:10 – přestávka
14:10 – 15:20 – přednáška – hlavní téma víkendu
15:20 – 15:30 – přestávka
15:30 – 16:30 – skupinová diskuze

Termíny víkendů - 2022

15. - 16. ledna 2022

12. - 13. února 2022

12. - 13. března 2022

9. - 10. dubna 2022

14. - 15. května 2022

11. - 12. června 2022

9. - 10. července 2022

13. - 14. srpna 2022

9. - 10. září 2022

8. - 9. října 2022

12. - 13. listopadu 2022

 

Celkový počet termínů je deset - jeden termín je náhradní.

 

2022

LedenZákladní principy pohybu
ÚnorDůležité ásany podle tradičních textů
BřezenÚvod do Bhagavad gíta
DubenKrija podle tradičních textů
KvětenÚvod do ájurvédy pro učitele jógy
ČervenPránájáma podle tradičních textů
ČervenecAnatomie a fyziologie
SrpenTradiční indické texty, mantra, šlóka, sútra 
ZáříDůležité ásany podle tradičních textů
ŘíjenJóga pro těhotné
ListopadPrázdniny
ProsinecPrázdniny

2023

LedenZákladní principy pohybu 
ÚnorDůležité ásany podle tradičních textů
BřezenÚvod do Jóga sútra - Samádhi páda
DubenDiagnostika a léčba pomocí jógy
KvětenNádi a čakry
ČervenPedagogika jógy 
ČervenecAnatomie a fyziologie
SrpenPrázdniny 
Září
ŘíjenMudry, bandhy a meditace
ListopadDůležité ásany podle tradičních textů
ProsinecZkouška 

2024

LedenZákladní principy pohybu 
ÚnorDůležité ásany podle tradičních textů
BřezenÚvod do Jóga sútra - Sádhana páda
DubenTradiční indické texty, mantra, šlóka, sútra 
KvětenPránájáma podle tradičních textů
ČervenDůležité ásany podle tradičních textů
ČervenecAnatomie a fyziologie
SrpenPrázdniny 
Září
ŘíjenJóga pro děti
ListopadDůležité ásany podle tradičních textů
ProsinecZkouška 

 

2025

LedenZákladní principy pohybu 
ÚnorDůležité ásany podle tradičních textů
BřezenDiagnostika a léčba pomocí jógy
DubenÚvod do ájurvédy pro učitele jógy
KvětenKrija podle tradičních textů
ČervenDůležité ásany podle tradičních textů
ČervenecAnatomie a fyziologie
SrpenPrázdniny
Září
ŘíjenPedagogika jógy 
ListopadDůležité ásany podle tradičních textů
ProsinecZkouška 
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram