Únor – červenec 2024

Škola tradiční indické medicíny – Ájurvédy v Praze

Kurz tradiční indické medicíny nabízí ucelené vzdělání v oblasti ájurvédy,
starověkého lékařského systému

škola tradiční indické medicíny

1. ročník

pro začátečníky
od 3. února 2024

kurz ájurvédy
ájurvéda

Tradiční indická medicína v Praze

Studium tohoto kurzu se skládá z jednotlivých navazujících modulů. Je možné absolvovat pouze některé z modulů, avšak pro celistvost studia, doporučujeme účast na všech modulech. Každý modul zahrnuje jak teoretickou, tak praktickou výuku. Propojení teorie s praxí umožňuje snadnější pochopení souvislostí.

V rámci teorie se zaměříme na základní ájurvédské struktury, proces onemocnění či diagnostiku. V praktické výuce se budeme věnovat ájurvédským procedurám, vaření či marmové terapii.

Několikaleté systematické studium doplněné klinickou praxí v Indii vám umožní udržet zdravé nejen sebe a své blízké, ale můžete pomáhat s uzdravováním i ostatním.

TRADIČNÍ INDICKÁ VĚDA

Co je vlastně ájurvéda a odkud pochází

Ájurvéda je systematicky pěstované vědění o zdraví člověka, jež od starověku vznikalo na indickém subkontinentu. Od roku 1978 uznává Světová zdravotnická organizace (WHO) ájurvédu za holistickou lékařskou vědu.

V Indii se ájurvéda používá nezávisle anebo ve spolupráci s klasickou západní medicínou. Je to systém, vycházející z určité kulturní tradice, který je univerzálně přenositelný, pokud mu je přesně a do hloubky porozuměno.

Ájurvéda v dnešním světě

Každý z nás má jinou tělesnou konstituci, potřeby, práci, jiný životní styl, žije v určitém klimatickém prostředí a měnících se ročních obdobích. Tomu všemu musíme neustále přizpůsobovat svá rozhodnutí o tom, co budeme jíst a jak budeme přistupovat k situacím všedního dne. Díky ájurvédě se každý den můžeme rozhodovat správně, protože i drobné chyby, které opakujeme tisíckrát, nevyhnutelně časem vedou k poškození našeho zdraví.

Kurz ájurvédy

Maharši Sušruta

Ájurvédský chirurg
(700 let př.n.l.)

Pro koho je studium určeno

 • Studium je vhodné pro všechny, kteří touží porozumět principům ájurvédy, vysvětlujícím, jak funguje tělo a mysl v závislosti na vnějších podmínkách.
 • Pokud se budete věnovat několikaletému intenzivnímu studiu, můžete pomáhat s uzdravováním i ostatním.
 • Žádné předchozí znalosti nejsou nutné.

Co vám kurz ájurvédy přinese

 • Základní znalosti ájurvédského léčebného systému
 • Schopnost pozorovat a porozumět tělesným změnám
 • Získání praktických zkušeností s některými ájurvédskými procedurami
 • Poznání základních principů ájurvédské kuchyně a stravování
 • Možnost využití získaných vědomosti v každodenním životě

Struktura studia v Yoga Surya International

Studium ájurvédy je rozloženo do tří stupňů.

Ájurvédský praktik
2. stupeň

Modul 3
leden – červenec 2025
Diagnostika (Nidána)
+
Modul 4
říjen – listopad 2025
Nádi parikšá

2. stupeň

Modul 5
leden – červenec 2026
Farmakologie (Dravjaguna)
+
Modul 6
říjen – listopad 2026
Moc doteku v ájurvédě

2. stupeň

Modul 7
leden – červenec 2027
Proces onemocnění (Róga vidžňána)
+
Modul 8
říjen- listopad 2027
Marma terapie

ájurvédský konzultant
3. stupeň

Modul 9
leden – červenec 2028
Interní medicína (Kája čikitsá)
+
Klinická stáž v Indii

ájurvédský terapeut

Sylabus kurzu Tradiční indická medicína

Základy ájurvédy – Modul 1
Únor-červenec 2024

Obsahem prvního modulu je studium základních ájurvédských struktur a principů, které jsou nezbytné pro hlubší poznání ájurvédy. Získané znalosti mohou studentům pomoci při úpravě životního stylu nebo při řešení drobných zdravotních problémů.

Teoretická část:
 • Historie a úvod do ájurvédy
 • Základní struktury – prvky (mahábhúty), dóši a kvality (guny)
 • Oheň (agni)
 • Tělesné tkáně (dhátu)
 • Trávení a chutě
 • Pravidla výživy a jídla
 • Úvod do ájurvédské psychologie
Praktická část:
 • Nádí parikšá (pulzní diagnostika)
 • Snéhana (ájurvédská masáž)
 • Vaření podle podle ájurvédských principů

Kdy a kde se kurz koná?

Termíny
 • 1.víkend – 3. a 4. února 2024
 • 2.víkend – 2. a 3. března 2024
 • 3.víkend – 6. a 7. dubna 2024
 • 4.víkend – 4. a 5. května 2024
 • 5.víkend – 1. a 2. června 2024
 • 6. víkend – 6. a 7. července 2024 – praxe v Hrobičanech

Výuka bude probíhat v sobotu a v neděli od 8:30 do 17:30 s pauzou na oběd

Místo

Praha
Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova
Pátkova 2137
182 00 Praha 8 – Libeň

Praxe
Yoga Surya International
Hrobičany 10, Sběř
507 03

cerifikát ájurvédy

Certifikace

Po dokončení každého stupně studia a úspěšném složení závěrečné zkoušky získáte certifikát o jeho absolvování.

STUPNĚ CERTIFIKACE
 • 1. stupeň – Modul 1 a 2 – Ájurvédský praktik
 • 2. stupeň – Modul 3 – 8 – Ájurvédský konzultant
 • 3. stupeň – modul 9 a klinická stáž v Indii – Ájurvédský terapeut

Cena

 • Modul 1 – Základy ájurvédy 22 000 Kč
  Při registraci je nutné zaplatit zálohu 6 000 Kč
 • Modul 2 – Svasthavrtta – 6 000 Kč
  Při registraci je nutné zaplatit zálohu 3 000 Kč
 • Modul 1 + 2 – v případě zájmu o oba dva moduly je cena 26 000 Kč
  Při registraci je nutné zaplatit zálohu 6 000 Kč

Kdo vás bude celým kurzem ájurvédy provázet

Často kladené dotazy

Na co se nás studenti nejčastěji ptají?

Cena kurzu je 22 000 Kč – Modul 1 popř. 26 000Kč – Modul 1 + 2
Před začátkem kurzu je účastník povinen zaplatit nevratnou zálohu ve výši 5 500 Kč a registrační poplatek ve výši 500 Kč na č. ú. 670100‐2209804156/6210, jako variabilní symbol uvede své telefonní číslo ve formátu 602123456.
Platbu zbývající částky 16 000 Kč popř. 20 000Kč může účastník provést buď najednou, anebo po osobní domluvě ve splátkách.

Úhrada zbývajících 16 000 Kč popř. 20 000 Kč je možná po osobní domluvě ve splátkách.
Splátky je možné hradit hotově přímo na kurzu či bankovním převodem na účet uvedený výše.
V případě platby převodem musí být splátka uhrazena nejpozději do 15. dne daného měsíce.
Splátkový kalendář: záloha a registrační poplatek ve výši 6 000 Kč (5 500 Kč + 500 Kč) do 15. ledna a maximálně čtyři splátky ve výši 4 000 Kč popř. 5 000 Kč, první do 15. února a poslední nejpozději do 15. květen.
Individuálně je možné domluvit jinou výši či intervaly splátek, než je uvedeno ve splátkovém kalendáři, vždy však musí být celý kurz uhrazen nejpozději 15. května. 
Účastník hradí částku i v případě nepřítomnosti na výuce.  Pokud je účastník vyloučen z kurzu, je i nadále povinen uhradit 100% ceny kurzu.

V případě nepřítomnosti na některé z lekcí kurzu je třeba omluvit se z výuky předem.
Zmeškanou látku si musí student samostatně doma doplnit a zároveň na probírané téma v elektronické podobě sepsat písemnou práci v rozsahu neméně tří stran, a tu před zahájením další lekce odevzdat (např. zaslat e-mailem).

Kurz je možné ukončit kdykoliv, toto vaše rozhodnutí je třeba oznámit nám písemně. Povinnost uhradit cenu kurzu zůstává, pokud nejde o ukončení z důvodu vážných zdravotních komplikací nebo z důvodu dlouhodobého odstěhování se mimo Českou republiku.

Pro studium prvního modulu kurzu ájurvédy, nejsou žádné předchozí znalosti potřeba, studium je určeno pro všechny, kteří chtějí poznat, jak se dobře starat o své zdraví nebo o zdraví svých blízkých. Pro studium dalších modulů je potřeba mít vystudovaný vždy alespoň první modul.

Po absolvování jednotlivých ročníků je možné získat certifikát o jejich úspěšném dokončení. Takový certifikát potvrzuje studium daných témat, počet studijních hodin atp., nemůže být však podkladem pro získání živnostenského listu, protože v České republice bohužel doposud není ájurvéda akreditována. Získané znalosti můžete používat v rámci jiné odbornosti (masáže, poradenství atd.).

Na konci jednotlivých ročníků probíhá souhrnné opakování. Test slouží zejména jako zpětná vazba pro studenty, aby zjistili, jak na tom se znalostmi jsou, a kde mají mezery. Není tedy podmínkou pro vstup do dalších ročníků. Co se týká získání certifikátu, je třeba dosáhnout určité bodové úrovně.

Praktická výuka prvního ročníku zahrnuje masáže, vaření podle ájurvédských principů, pulzovou diagnostiku a marma terapii.

Jak se do Hrobičan dostanu?
Můžete k nám přijet autem, vlakem i autobusem, možnosti jsou následující:
• Autem – adresa je Hrobičany 10, Sběř 507 03, je možné parkovat nedaleko ve vesnici
• Vlakem, zastávka Smidary – od sobotního spoje s příjezdem v 8:08 vám rádi zajistíme odvoz (dejte nám prosím vědět přes SMS na číslo 773 227 919)
• Autobusem, zastávka Hrobičany, Sběř – jede pouze ve všední dny, tento spoj můžete využít, pokud plánujete přijet už v pátek
Jak je to s ubytováním a jídlem?

Studentům pokytujeme:
• bezplatný nocleh ve vlastním spacáku na zemi v jógové hale nebo ve velkém pokoji
• nocleh ve vlastním spacáku na naší matraci v jógové hale nebo ve velkém pokoji (100 Kč/osoba/noc)
• nocleh ve vlastním spacáku na posteli ve 2 – 4 lůžkovém pokoji (300 Kč/osoba/noc)
• sprchy a sociální zařízení jsou k dispozici
• obědy a večeře pro vás vaříme podle ájurvédských principů (100 Kč/porce)
• snídaně si studenti zajišťují sami, lednice je k dispozici
• pitná horká a studená voda je k dispozici po celý den

V našem centru jíme pouze bezmasé pokrmy, proto prosíme o respektování zákazu uchovávání a přípravy jakýchkoliv masných výrobků. Do kuchyně je z hygienických důvodů vstup zakázán.
Pokud máte nějaké speciální potřeby ohledně jídla, ozvěte se nám prostřednictvím e-mailu nebo na telefon 608 601 867 (Iveta).

Co si mám vzít s sebou?
S sebou si přivezte: přezůvky, láhev na vodu, spací pytel, karimatku (pokud nevyužijete jinou možnost nocování), pohodlné oblečení, teplé ponožky, sešit a psací potřeby na poznámky.

Na výuku masáží: velká osuška, ručník, starší deka, plavky nejlépe s možností rozvázání na boku (pro ty, co se stydí), ponožky a pohodlné oblečení – vezměte si prosím věci, které se mohou umazat od oleje.

Jsou v centru nějaká speciální pravidla?
• Jednou z důležitých hodnot naší školy je šetrnost, proto se snažíme na tento princip myslet při vaření, používání vody, vytápění atd. Také z toho důvodu u nás platí, že talíř má být po jídle prázdný.
• Jíme tu pouze bezmasé pokrmy, proto prosíme o respektování zákazu uchovávání a přípravy jakýchkoliv masných výrobků.
• V prostorách školy také platí zákaz kouření.

Nemůžete najít odpověď ?

Pošlete prosím svůj dotaz a my se vám co nejdříve ozveme.

Jméno a příjmení*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Zpětná vazba od studentů

Nechme slova studentů vyjádřit, co si o studiu u nás myslí